» » مهمانان ایکنا در روز خبرنگار
مهمانان ایکنا در روز خبرنگار

همزمان با روز هفدهم مرداد روز بزرگداشت خبرنگار، امروز جمعی از مدیران جهاددانشگاهی ضمن حضور در جمع خبرنگاران ایکنا از کوشش‌های صادقانه این جمع تقدیر و تشکر کردند.

2/05/21