» » بازدید مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، علی رمضانی؛ مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران روز شنبه؛ پنجم شهریور از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) بازدید کرد.

در این دیدار علی رمضانی و محمدحسین حسنی؛ رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور درباره اوضاع و آمار کتب قرآنی و دینی و برخی از زمینه‌های تعامل مرتبط بین‌ سازمانی صحبت کردند. 

مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در گفت‌وگویی مبسوط به تشریح مواردی چون سهمیه کاغذ ناشران، اهل قلم، نمایشگاه‌های کتاب و ... پرداخت که مشروح آن به زودی منتشر خواهد شد.

1/06/6