» » بازدید مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از سازمان قرآنی دانشگاهیان

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش صبح روز، 13 دی‌ماه از بخش‌های مختلف سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های این بخش‌ها قرار گرفت.
وی ضمن این بازدید در استودیو مبین سازمان قرآنی دانشگاهیان نیز حاضر شد و درباره فعالیت‌های قرآن و عترت مدارس با خبرنگار ایکنا به گفت‌وگو نشست.

0/10/14