» » برپایی شورای سیاستگذاری رسانه بوم

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ در این شورا که حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی؛ عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی؛ محمدحسین حسنی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، ابوالقاسم رئیسی، مدیرکل روابط عمومی جهاد دانشگاهی، تقوی، مدیرکل معاونت فرهنگی و کمالی‌زاده، رئیس پژوهشکده علوم انسانی حضور داشتند، گزارشی درباره پیشرفت کار ارائه و نظرات مسئولان بیان و برنامه‌های آینده بررسی شد.

طیبی با کنترل دقیق گزارش‌ها بر برنامه‌ریزی برای اعلام رسمی هرچه سریعتر طرح رسانه بوم تأکید کرد و گفت: تجربه ۴۰ ساله جهاد دانشگاهی در خدمت حل مشکلات کشور با استفاده از نقد مسایل به صورت کارشناسانه قرار دارد.

همچنین علیزاده به بیان مسائل طرح رسانه بوم پرداخت و حسنی نیز ضمن اشاره به مسائل، پیشنهاداتی را به صورت راه‌حل ارائه داد.

رسانه بوم به منظور تولید محتوا و به صورت برنامه گفت‌وگومحور حل مسائل کشور به نقد، تحلیل و بررسی کارشناسی می‌پردازد و برای جامعه هدف که نخبگان، دانشگاهیان، مدیران و فعالان حوزه های صنفی، علمی و تخصصی و بخشی از عموم جامعه هستند، راهکار ارائه می‌کند.

0/07/19