» » نهمین دوره طرح سراسری «مشکوة» آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، ترم نهم طرح ملی حفظ تلفنی قرآن کریم که با عنوان طرح «مشکوة» شناخته می شود از ۱۷ مهرماه در سراسر کشور آغاز شد.

در این طرح که به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی برگزار می‌شود، ۱۰۰ نفر از افراد کم‌توان جسمی ـ حرکتی و نابینایان، زیر نظر هفت نفر از اساتید به حفظ تلفنی قرآن می‌پردازند.

یادآوری می‌شود، طرح مشکوة از سال ۹۷ با هدف تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، ایجاد شرایط مناسب برای تبلیغ، ترویج و حفظ قرآن، ارتقای سطح علمی نابینایان و افراد کم‌توان جسمی ـ حرکتی آغاز شده است.

0/07/18