» » فیلم | جشنواره ها، عاملی برای رشد و ارتقای هنر خوشنویسی
فیلم | جشنواره ها، عاملی برای رشد و ارتقای هنر خوشنویسی
داوری نخستین دوره جشنواره کتابت قرآن کریم با حضور داوران برجسته و ممتاز در دبیرخانه جشنواره انجام شد. محمدعلی قربانی، کاتب قرآن و خوشنویس در این جشنواره مطرح کرد: یکی از عوامل رشد و پیشرفت خوشنویسی، برگزاری جشنواره‌هاست و بسیاری از اساتیدی که اکنون نامشان در خوشنویسی می‌درخشد در جشنواره‌ها حضور داشتند و رقابت می‌کردند؛ بنابراین در رشد و ارتقای خوشنویسی کار‌های خوبی انجام شده است اما در حوزه بهره‌برداری با مشکل مواجه هستیم.

0/04/5