» » بازدید سردار اهل تسنن سپاه از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ سردار جمیل بابایی از بخش‎های مختلف سازمان قرآنی بازدید کرد و پیشنهاداتی همچون ارائه مطالب متناسب با اهل تسنن در شهرهای سیستان و بلوچستان و ... را مطرح کرد.
همچنین ترجمه برخی از کتاب‌های دانشگاهی به زبان کردی و ارائه در دانشگاه‌های عراق از دیگر پیشنهادات این سردار سپاه بود که سال‌ها پیش در پاوه نقش‎آفرینی کرده است.
وی در این بازدید با محمدحسین حسنی، سرپرست سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور دیدار کرد. در پایان این دیدار، کارت خبرنگاری افتخاری خبرگزاری ایکنا به این سردار سپاه تقدیم شد.

99/08/24