» » سربازان امریه‌ سازمان قرآنی دانشگاهیان تقدیر شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، محمدحسین حسنی مدیرعامل خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) ضمن اشاره به اینکه سربازان امریه این نهاد، جدای از بدنه اصلی سازمان نیستند، به گفتگو و بررسی شرایط کاری سربازان امریه پرداخت.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از زحمات این عزیزان، با اعطای شاخه گل و هدیه از آنان تجلیل و تقدیر شد.

99/07/2