» » دومین نمایشگاه نفس المطمئنه، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
دومین نمایشگاه نفس المطمئنه، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
دومین نمایشگاه هنر‌های تجسمی قرآنی با عنوان «نفس المطمئنه» و با محوریت سوره مبارکه فجر به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در نگارخانه دانشجو باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ۱۱ تا ۲۰ آذر ماه در حال برگزاری است.

98/09/13