» » به واحدهای استانی جهاددانشگاهی؛ «آیین‌نامه شورای استانی هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها» ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ در نشست هفتاد‌ویکم شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها که در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد، آیین‌نامه شورای استانی هماهنگی فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها به تصویب اعضای آن رسید و به منظور عملیاتی شدن به نهادها و سازمان‌های مربوط ابلاغ شد.
بر این اساس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی، به منظور مشخص شدن اعضای این شورا برای حضور در جلسات آن، این آئین‌نامه مصوب را برای تمامی واحدهای جهاددانشگاهی در استان‌ها ارسال و طی نامه‌ای از آنها درخواست کرد تا نمایندگان خود را معرفی کنند که تاکنون تعدادی از این اعضاء معرفی شده‌اند.
«شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌های کشور» در سال ۱۳۸۴ براساس مصوبه ۵۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. این شورا که با هدف ایجاد هماهنگی، انسجام و هم‌افزایی فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌های سراسر کشور تشکیل شده، توانسته است تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها، با ایجاد بستر تصمیم‌گیری جمعی و بین‌ دستگاهی، قوام تصمیمات و اقدامات اجرایی دانشگاهی را افزایش داده و از انجام فعالیت‌ها و اقدامات غیر ضروری ممانعت کند.

98/04/5