» » آزمون اولین دوره طرح ملی مشکوة
آزمون اولین دوره طرح ملی مشکوة
آزمون اولین دوره طرح ملی مشکوة، به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان و سازمان بهزیستی کشور، ۲۰ اسفندماه، با حضور مربیان و مخاطبان این طرح در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد. پس از پایان اولین دوره، قرآن‌آموزان حاضر در این طرح به بیان نکات ضعف و قوت آن پرداختند.

97/12/28