» » با حکم دکتر طیبی؛ اعضای مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاددانشگاهی منصوب شدند

به گزارش سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور، به نقل روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر طیبی رییس این نهاد، دکترمحمدصادق بیجندی، دکترسیدمحمدجواد شوشتری، حمید صابرفرزام، مجتبی آقایی، دکترعیسی علیزاده، امیرحسین اسدی، آقای محمود لیایی را به عنوان اعضای مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی جهاددانشگاهی  به مدت دو سال منصوب کرد.

97/12/11