» درباره دانشجو خبرنگار قرآنی
درباره دانشجو خبرنگار قرآنی

شرح مختصر طرح: 

آموزش و گزینش خبرنگاران زبده و با انگیزه در حوزه اخبار معارف قرآنی و دینی در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و عکاسی برگزار می‌شود. در مرحله اول از علاقمندان ثبت نام به عمل می آید و پس از آن، این آموزش‌ها به مدت 34 ساعت آموزشی بصورت تئوری و 120 ساعت عملی  برگزار خواهد شد.

در جلسات عملی، شرکت کننده با توجه به اندوخته‌های خود ملزم به تهیه خبر با کمک کارشناسان خبر است. همچنین افراد بعد از گذراندن دوره کارآموزی وارد دوره تهیه خبر، گزارش، مصاحبه و عکس برای ایکنا و دیگر خبرگزاری‌ها خواهند شد؛ این دوره شرایطی را برای تمامی علاقه‌مندان به شغل خبرنگاری؛ حرفه‌ای‌ها و غیر حرفه‌ای‌ها فراهم می‌آورد تا نیروهایی متخصص در عرصه گسترش فرهنگ قرآن و معارف دین تربیت کند.

شر ح دوره‌های آموزشی:

دوره‌های آموزشی متناسب با سطح دانش خبری افراد در نظر گرفته شده است.

سه دوره آموزشی برای علاقه‌مندان به حرفه‌ خبرنگاری در نظر گرفته شده است.

1- آموزش مقدماتی خبرنگاری: این دوره، سطح یک آموزش برای افرادی است که با رشته خبرنگاری بیگانه‌اند و دارای واحدهای تئوری و عملی است.

2- آموزش پیشرفته خبرنگاری: این دوره سطح دو آموزشی است که برای افرادی طراحی شده است که سطح یک را گذرانده اند و حد نصاب نمره را کسب نموده اند.

3-  آموزش مهارت‌های عکاسی:  این دوره برای تمامی علاقه‌مندان به عکاسی خبری طراحی شده است و  دارای واحدهای تئوری و عملی و استمرار عکاسی است.


الف: دوره آموزش مقدماتی

این دوره‌ها به مدت 12 ساعت تئوری و 50 ساعت عملی خواهدبود

در جلسات عملی دانشجو با توجه به اندوخته‌های خود ملزم به تهیه خبر با کمک کارشناسان خبر است که به طور هم‌زمان با جلسات تئوری برگزار می‌شود.


ب: دوره آموزشی پیشرفته

این دوره به مدت 12 ساعت تئوری و 50 ساعت عملی خواهد بود .محتوای جلسات  آموزش مصاحبه، گزارش‌نویسی، ویرایش و اصول نگارش و مهارت‌های علوم قرآنی است.

دانشجو موظف است در طی ساعات عملی آموزش به تهیه مصاحبه و گزارش در حوزه معارف علوم قرآنی و دینی بپردازند.


ج: دوره آموزش عکاسی خبری

این دوره آموزشی برای علاقه‌مندان به رشته عکاسی خبری و خبرنگارانی که حداقل دوره مقدماتی خبر را گذرانده‌اند برگزار می‌شود. این دوره 10 ساعت تئوری و 20 ساعت عملی خواهد بود.

این آموزش‌ها در 3 بخش تئوری، عملی و استمرار عکاسی به افراد ارائه می‌شود.

دانشجو موظف است در  بخش استمرار عکاسی به تهیه گزارش تصویری و  تهیه کلیپ خبری بپردازد.

97/03/8