» » فرزندان شاگرد اول‌ همکاران سازمان قرآنی دانشگاهیان هدیه دریافت کردند

به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ محمدحسین حسنی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا در آستانه بازگشایی مدارس به فرزندان همکارانی که طی دوران تحصیلی سال 1400-1401 شاگرد اول شده‌اند هدایایی به رسم یادبود اهدا کرد.
بر این اساس 42 نفر از فرزندان همکاران سازمان قرآنی دانشگاهیان و ایکنا هدیه دریافت کردند. همچنین کتابچه‌ای با عنوان «گلستان باغ علم و ایمان» که دربردارنده تصاویر برگزیدگان تحصیلی فرزندان همکاران است نیز به این دانش‌آموزان اهدا شد.

1/06/20