» » برگزاری سلسله کارگاه‌های پیش از ازدواج ویژه دانشجویان

دبیرخانه رویداد فرهنگی هنری چهارفصل قرآنی از برگزاری سلسله کارگاه‌های پیش از ازدواج در تابستان ۱۴۰۱ خبر داد.


بنابراین گزارش، معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای برگزاری رویداد فرهنگی هنری چهارفصل قرآنی سلسله کارگاه‌های پیش از ازدواج را با حضور انسیه برومند و در ۶ جلسه برگزار خواهد کرد.


ازدواج چرا؟ خودم را بشناسم(ساختار وجودی انسان)، خودم را بشناسم(دوره‌های رشد)، شناخت شباهت‌ها برای ازدواج بهتر، شناخت تفاوت‌ها برای همراهی بهتر و معیار‌های انتخاب خوب عناوین این کارگاه‌های بوده که به‌صورت مجازی و در سامانه رویتاب معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.


این کارگاه‌ها به‌صورت رایگان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان جهت حضور در آن‌ها می‌توانند به نشانی اینترنتی www.roytab.ir/w/d/۲۴۶ مراجعه کنند.


در رویداد فرهنگی هنری چهارفصل قرآنی، با توجه به رویداد‌های مهم هر فصل از سال، به موضوع خاصی اختصاص یافته است و تمامی برنامه‌های اجرایی در این رویداد حول آن موضوع خواهد بود. فصل زمستان این طرح به موضوع «شادی و نشاط در قرآن» پرداخته است و مخاطبان آن نیز تمامی دانشجویان علاقه‌مند به موضوع هستند.


بر همین اساس، تمامی علاقه‌مندان به رویداد‌های فرهنگی و هنری می‌توانند ضمن عضویت در شبکه فعالان قرآنی دانشجویی از طریق پایگاه اینترنتی www.isqa.ir در این طرح شرکت کنند.


در این طرح، بخش‌های مختلفی از جمله فراخوان آثار هنری، برگزاری نشست‌های مختلف قرآنی، مسابقه کتابخوانی، جلسات تدبر در قرآن و آموزش‌های مختلف در حوزه مهارت‌های فردی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است تا ضمن آشنایی با موضوع فصل و ارتباط آن با قرآن، مجموعه‌ای از مهارت‌های فردی نیز در کنار این مفاهیم را آموزش ببینند.


جدول زمان‌بندی این سلسله کارگاه‌ها به شرح ذیل است:

نام کارگاه

توضیحات

تاریخ

ساعت

کارگاه اول: ازدواج چرا؟

قسمت اول: بررسی ذهنیت های رایج درباره ازدواج

28 تیرماه 1401

18:30

قسمت دوم:دسته بندی و تحلیل این ذهنیت ها

قسمت سوم: هدف صحیح ازدواج

کارگاه دوم: خودم را بشناسم(ساختار وجودی انسان)

قسمت اول: توانمندی حسی

4 مردادماه 1401

18:30

قسمت دوم:توانمندی فکری

قسمت سوم: توانمندی عقلی و رفتاری

کارگاه سوم: خودم را بشناسم(دوره ه های رشد)

قسمت اول: من در کودکی

11 مردادماه 1401

18:30

قسمت دوم:من در نوجوانی

قسمت سوم: من در جوانی

قسمت چهارم: من در میانسالی

کارگاه چهارم:شناخت شباهتها برای ازدواج بهتر

قسمت اول: شباهتهای ما در افکار، در روحیات

25 مردادماه 1401

18:30

قسمت دوم: شباهت های ما در سبک زندگی

کارگاه پنجم: شناخت تفاوت ها برای همراهی بهتر

تفاوتهای زنانه و مردانه در حس

1 شهریورماه1401

18:30

تفاوتهای زنانه و مردانه در افکار، اراده ها، رفتارها، خصوصیات

کارگاه ششم ( معیارهای انتخاب خوب)

اولین معیار مهم : درونیات، افکار، باورها، اعتقادات

8 شهریورماه1401

18:30

دومین معیار مهم : خلقیات، روحیات، خصوصیات

سومین معیار مهم : پذیرش شرایط زندگی ، در نظر داشتن تعهدات

1/05/4