» باشگاه-فعالان-قرآنی-دانشگاهیان

باشگاه-فعالان-قرآنی-دانشگاهیان

عمل به فرامين و وارد كردن مفاد نوراني اين مصحف‌آسمان در زندگي مسلمانان، همواره به عنوان يكي از اصولي‌ترين هدفهاي فعاليتها و برنامه‌هاي قرآني بوده است.توصيه هاي قرآن به کارکرد فعاليتهاي گروهي و ترغيب به اين قبيل امور نشان دهنده اهميّت و تأثير گذاري چنين فعاليتهايي است. به همين منظور سازمان قرآني دانشگاهیان کشور که در زمره قديمي ترين متوليان قرآني دانشگاهي است  در نظر دارد در راستای حمایت از فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاد دانشگاهی در دو حوزه  دانشجو و استاد و به منظور شناسایی آنها و استفاده از توانمندی های آنان در برنامه های قرآنی، شبکه اجتماعی فعالان قرآنی دانشگاههای کشور را راه اندازی نماید.

اهداف :

بهره‌گيري از توانمندي و تجارب دانشجويان فعال و اساتید دانشگاهها در زمينه‌هاي قرآني
تشويق دانشجويان در گرويدن به رشته‌هاي قرآني
معرفي چهره‌هاي شاخص  قرآني در جهت بهره گيري در ساختار مديريت فرهنگي كشور
بررسی میزان بهره مندی جامعه از حضور این عزیزان در عرصه های قرآنی دانشگاهی
مخاطبان :
اساتید دانشگاهها و دانشجویان شامل این طرح میشوند.ثبت نام