فیلم | پیام‌های عاشورا؛ چراغی از هدایت
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، رویداد فرهنگی و هنری «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی برگزار کرده است. در این رویداد، خاطرات پیاده‌روی اربعین در قالب برنامه‌ای با عنوان موکبی به بزرگی یک سرزمین، از زبان دکتر محمود مشعل بیان می‌شود.
فیلم | پیام‌های عاشورا؛ چراغی از هدایت
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، رویداد فرهنگی وهنری «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی برگزارکرده است. در این رویداد ، خاطرات پیاده‌روی اربعین در قالب برنامه‌ای با عنوان موکبی به بزرگی یک سرزمین که بیان خاطرات است از زبان دکتر محسن لبافی مزرعه شاهی معرفی می‌شود.
فیلم | پیام‌های عاشورا؛ چراغی از هدایت
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، رویداد فرهنگی و هنری «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی برگزار کرده است. در این رویداد، خاطرات پیاده‌روی اربعین در قالب برنامه‌ای با عنوان موکبی به بزرگی یک سرزمین که بیان خاطرات است از زبان دکتر علی حاجی احمد معرفی می‌شود.
فیلم | پیام‌های عاشورا؛ چراغی از هدایت
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، رویداد فرهنگی هنری «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این رویداد، خاطرات پیاده روی اربعین در قالب برنامه ای با عنوان: "موکبی به بزرگی یک سرزمین" که بیان خاطرات است از زبان محمدحسین اخوان طبسی معرفی می‌شود.
فیلم | «پیام‌های عاشورا »؛ چراغی از هدایت
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب ترجمه «پیام های عاشورا » نوشته حجت الاسلام والمسلمین جواد محدثی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | روایتی از «طعنه رقیب یا خطای تاریخ»
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب ترجمه «طعنه رقیب یا خطای تاریخ» نوشته ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | آشنایی با کتاب «فرهنگ عاشورا»
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب «فرهنگ عاشورا» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | با کتاب «شهدای نینوا» آشنا شوید
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب ترجمه «شهدای نینوا» نوشته ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | معرفی کتاب «بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا»
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب ترجمه «بازتاب تفکر عثمانی در حادثه کربلا» نوشته حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا هدایت‌پناه از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | معرفی کتاب «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء(ع)»
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و ایکنا، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت، کتاب «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء(ع)» نوشته حجت‌الاسلام مهدی پیشوایی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | معرفی کتاب «تصحیح و منبع‌شناسی کتاب الملهوف»
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و خبرگزاری بین‌المللی قرآن، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت کتاب «تصحیح و منبع‌شناسی کتاب الملهوف» نوشته حجت‌الاسلام مصطفی صادقی کاشانی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.
فیلم | کتاب «مقتل سیدالشهدا(ع)» در بیان نویسنده
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز حوزوی پژوهش‌‌های تاریخ اسلام و خبرگزاری بین‌المللی قرآن، به مناسبت ایام ماه محرم، مجموعه «چراغ هدایت» را در راستای ترویج فرهنگ حسینی در فضای مجازی منتشر کرده است. در این قسمت کتاب «مقتل سیدالشهدا (ع)» نوشته آیت‌الله یوسفی غروی از زبان نویسنده معرفی می‌شود.