صفحه اصلي
آغاز دوازدهمین دوره طرح سراسری «مشکوة»
دوازدهمین دوره طرح ملی حفظ تلفنی قرآن کریم «مشکوة» با حضور ۱۰۰ نفر از نابینایان و توانیابان جسمی ـ حرکتی از سراسر کشور آغاز شد.


دوازدهمین دوره طرح ملی حفظ تلفنی قرآن کریم با عنوان «مشکوة» که از سوی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار می‌شود، از نیمه‌ تیرماه آغاز به کار کرده است.

در این طرح که تا پایان تابستان ادامه دارد، ۱۰۰ نفر از توانیابان جسمی ـ حرکتی و نابینایان، زیر نظر هفت نفر از استادان به صورت تلفنی حافظ قرآن خواهند شد. همچنین در پایان ترم نیز آزمون پایانی از قرآن‌آموزان به عمل خواهد آمد.

طرح مشکوة به همت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاددانشگاهی از پاییز سال ۹۷ آغاز شده و تاکنون طی دوره‌های مختلف برگزاری این طرح، چهار نفر موفق به حفظ کل قرآن شده و این افراد هم‌اکنون مشغول سپری کردن دوره‌های تثبیت خود هستند..

بازگشت