صفحه اصلي
بازدید مدیر دارالقرآن آستان حسینی از سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
مدیر دارالقرآن آستان حسینی از بخش‌های مختلف سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور؛ شیخ خیرالدین الهادی، مدیر دارالقرآن آستان حسینی صبح امروز، 11 اردیبهشت از بخش‌های مختلف سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید به عمل آورد.
مدیر دارالقرآن آستان حسینی با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و خبرگزاری ایکنا با فعالیت سرویس‌های مختلف خبری این رسانه و نیز تحریریه بین‌الملل، زبان‌های مختلف این خبرگزاری و نحوه فعالیت مترجمان 21 زبان ایکنا آشنا شد.
وی ضمن بازدید از این سازمان در استودیو چندرسانه‌ای مبین نیز حاضر شد و با دبیر سرویس عربی ایکنا پیرامون برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن آستان مقدس حسینی به گفت‌وگو نشست.
بازگشت